Akcje

Zapraszamy wszystkie chętne osoby od 12 roku życia do wspólnego muzykowania. Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się w dniu 06.09 o godz. 18:00. Miejsce: ul. Marsa 59.

Osoba prowadząca zajęcia: Bartosz Smorągiewicz
tel. 883 966 100

Zajęcia prowadzone są bezpłatnie w ramach sekcji „Big Band HALS” – Stowarzyszenia ScKiS HALS.

Karczewska 18
04- 112 Warszawa
+ 22 345 66 01
fax: 22 345 66 30
hals@sck-hals.pl

Stołeczne Centrum Kultury i Sportu "HALS"

 

Stowarzyszenie Stołeczne Centrum Kultury i Sportu „HALS” zostało powołane w 1997 roku w celu szerzenia aktywności i kultury sportowej wśród młodzieży i dzieci poprzez różnorodne działania w wielu sferach społecznych. Od 2005 roku Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, co oznacza ogólnokrajowe organizowanie własnych imprez o charakterze sportowym, oraz wydarzeń zlecanych przez instytucje publiczne. Co jest tutaj priorytetem? Stały rozwój podopiecznych i propagowanie zdrowej aktywności fizycznej, a głównie tenisa stołowego.

X