WASZE WSPRACIE POZWALA

NA ORGANIZOWANIE WYJAZDÓW DRUŻYN SPORTOWYCH. 

To są wasze dzieci, które dzięki HALS spędzają mniej czasu przed komputerem

WASZE WSPRACIE POZWALA

NA ORGANIZOWANIE WYJAZDÓW DRUŻYN SPORTOWYCH. 

To są wasze dzieci, które dzięki HALS spędzają mniej czasu przed komputerem

WASZE WSPRACIE POZWALA

NA ORGANIZOWANIE WYJAZDÓW DRUŻYN SPORTOWYCH. 

To są wasze dzieci, które dzięki HALS spędzają mniej czasu przed komputerem

WASZE WSPRACIE POZWALA

NA ORGANIZOWANIE WYJAZDÓW DRUŻYN SPORTOWYCH. 

To są wasze dzieci, które dzięki HALS spędzają mniej czasu przed komputerem

WASZE WSPRACIE POZWALA

NA ORGANIZOWANIE WYJAZDÓW DRUŻYN SPORTOWYCH. 

To są wasze dzieci, które dzięki HALS spędzają mniej czasu przed komputerem

WASZE WSPRACIE POZWALA

NA ORGANIZOWANIE WYJAZDÓW DRUŻYN SPORTOWYCH. 

To są wasze dzieci, które dzięki HALS spędzają mniej czasu przed komputerem

Akcje

Nasze aktualności

Nasze aktualności

Karczewska 18
04- 112 Warszawa
+ 22 345 66 01
fax: 22 345 66 30
hals@sck-hals.pl

Stołeczne Centrum Kultury i Sportu "HALS"

 

Stowarzyszenie Stołeczne Centrum Kultury i Sportu „HALS” zostało powołane w 1997 roku w celu szerzenia aktywności i kultury sportowej wśród młodzieży i dzieci poprzez różnorodne działania w wielu sferach społecznych. Od 2005 roku Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, co oznacza ogólnokrajowe organizowanie własnych imprez o charakterze sportowym, oraz wydarzeń zlecanych przez instytucje publiczne. Co jest tutaj priorytetem? Stały rozwój podopiecznych i propagowanie zdrowej aktywności fizycznej, a głównie tenisa stołowego.

X