Akcje

KADRA KLUBU SCKiS HALS

Nasza kadra to zbiór doświadczonych trenerów, którzy swoje talenty przekazują wszystkim swoim podopiecznym. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o poszczególnych szkoleniowcach.

Adam Szatecki
Trener odpowiedzialny za całościową koordynację procesu szkolenia. Jest trenerem drużyny II ligi męskiej.
Odpowiada za szkolenie w etapach wstępnym, ukierunkowanym, zaawansowanym ze zwróceniem uwagi na technikę i taktykę, z wykorzystaniem wszystkich elementów składowych treningu sportowego/właściwy dobór form i metod treningowych zależnych od poziomu zaawansowania sportowego.
Opracowywanie planów organizacyjno – szkoleniowych oraz rocznych planów szkolenia.
email: adams@halswarszawa.pl
tel. 600 734 034

Mirosław Kamiński
Trener odpowiedzialny za IV ligę męską. Bardzo doświadczony szkoleniowiec oraz były wychowawca wielu uzdolnionych zawodników.

Andrzej Szeliński
Trener II ligi kobiet. Trener pomocniczy w turniejach wojewódzkich i krajowych.

Michał Zakrzewski
Trener odpowiedzialny za szkolenie zawodników i zawodniczek w etapie wstępnym. Nauka i doskonalenie podstawowych uderzeń oraz zagrań forhendowych i bekhendowych. Podstawowe zasady poruszania się przy stole. Udział w szkoleniu w etapie ukierunkowanym i zaawansowanym. Trening techniczny i taktyczny z wykorzystaniem wszystkich elementów składowych treningu sportowego / właściwy dobór form i metod treningowych zależnie od poziomu zaawansowania sportowego/.
Opracowywanie planów organizacyjno – szkoleniowych oraz rocznych planów szkolenia.

Karczewska 18
04- 112 Warszawa
+ 22 345 66 01
fax: 22 345 66 30
hals@sck-hals.pl

Stołeczne Centrum Kultury i Sportu "HALS"

 

Stowarzyszenie Stołeczne Centrum Kultury i Sportu „HALS” zostało powołane w 1997 roku w celu szerzenia aktywności i kultury sportowej wśród młodzieży i dzieci poprzez różnorodne działania w wielu sferach społecznych. Od 2005 roku Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, co oznacza ogólnokrajowe organizowanie własnych imprez o charakterze sportowym, oraz wydarzeń zlecanych przez instytucje publiczne. Co jest tutaj priorytetem? Stały rozwój podopiecznych i propagowanie zdrowej aktywności fizycznej, a głównie tenisa stołowego.

X