Akcje

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI! 

Stołeczne Centrum Kultury i Sportu “HALS”

ul. Karczewska 18, 
04- 112 Warszawa

tel.: 22 345 66 01
fax: 22 345 66 30

e-mail: biuro@halswarszawa.pl

 

Organizacja pożytku publicznego 
Nr wpisu do rejestru sądowego: 0000148400

Regon: 012315125

NIP: 525-156-87-00

Konto bankowe: 18 1240 1095 1111 0010 2192 3482

Karczewska 18
04- 112 Warszawa
+ 22 345 66 01
fax: 22 345 66 30
hals@sck-hals.pl

Stołeczne Centrum Kultury i Sportu "HALS"

 

Stowarzyszenie Stołeczne Centrum Kultury i Sportu „HALS” zostało powołane w 1997 roku w celu szerzenia aktywności i kultury sportowej wśród młodzieży i dzieci poprzez różnorodne działania w wielu sferach społecznych. Od 2005 roku Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, co oznacza ogólnokrajowe organizowanie własnych imprez o charakterze sportowym, oraz wydarzeń zlecanych przez instytucje publiczne. Co jest tutaj priorytetem? Stały rozwój podopiecznych i propagowanie zdrowej aktywności fizycznej, a głównie tenisa stołowego.

X