Akcje

O klubie HALS

W 2005 r. z inicjatywy obecnego prezesa klubu p. Jarosława Adamkiewicza Stowarzyszenie Studenckie HALS powołało do życia sekcję tenisa stołowego. Przy wsparciu merytorycznym trenera p. Adama Szateckiego nastąpił szybki rozwój sekcji. W tym samym roku klub uzyskał licencję PZTS do udziału we współzawodnictwie sportowym oraz przejął pierwszoligową drużynę z Wyszogrodu. Bazując na drużynie pierwszoligowej oraz doświadczeniu zawodnika i trenera A. Szateckiego rozpoczęła się w klubie praca z dziećmi i młodzieżą. Szkoleniowa praca prowadzona jest nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Dzieci i młodzież chętnie uczestniczą w treningach podnosząc regularnie swoje umiejętności. W ciągu ostatnich lat zawodnicy z naszego klubu brali udział w wielu różnych turniejach i zawodach sportowych na wysokim poziomie. Możemy się pochwalić wieloma sukcesami. Obecnie nasz klub ma swoich reprezentantów w II lidze żeńskiej, II lidze męskiej i IV lidze męskiej. Mamy plany i aspiracje. Chcemy, aby klub stale się rozwijał, aby wszyscy zawodnicy zarówno ci najmłodsi jaki i starsi mieli jak najlepsze warunki do treningu. Od sezonu 2015/2016 Stowarzyszenie pozyskało sponsora technicznego – firmę XIOM – cenionego producenta sprzętu do tenisa stołowego. Mamy nadzieję, że dzięki współpracy z XIOM klub będzie mógł jeszcze aktywniej organizować różnego rodzaju imprezy sportowe, a nasi zawodnicy będą osiągać coraz lepsze wyniki. Zachęcamy wszystkich do włączenia się w proces rozwoju naszego klubu.

 

Zapraszamy do stołu!

Karczewska 18
04- 112 Warszawa
+ 22 345 66 01
fax: 22 345 66 30
hals@sck-hals.pl

Stołeczne Centrum Kultury i Sportu "HALS"

 

Stowarzyszenie Stołeczne Centrum Kultury i Sportu „HALS” zostało powołane w 1997 roku w celu szerzenia aktywności i kultury sportowej wśród młodzieży i dzieci poprzez różnorodne działania w wielu sferach społecznych. Od 2005 roku Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, co oznacza ogólnokrajowe organizowanie własnych imprez o charakterze sportowym, oraz wydarzeń zlecanych przez instytucje publiczne. Co jest tutaj priorytetem? Stały rozwój podopiecznych i propagowanie zdrowej aktywności fizycznej, a głównie tenisa stołowego.

X