Akcje

O NAS

Stowarzyszenie HALS w początkach swojej działalności  głównie organizowało duże plenerowe imprezy kulturalne i jako jedna z pierwszych organizacji  non profit zorganizowała w 1997 roku na Cyplu Czerniakowskim –„Warszawski Festiwal Szantowy”  według  obostrzeń nowo powstałej wówczas ustawy o imprezach masowych. Dzięki takiemu doświadczeniu Stowarzyszenie z rozmachem mogło realizować  swoje kolejne cykliczne imprezy z których oprócz Warszawskiego Festiwalu Szantowego należy wymienić : Ogólnopolskie Spotkania Gitarowe, Sportowe Pożegnanie Lata czy Ogólnopolska Giełda Szlachecka .

Wymiernym efektem działalności Stowarzyszenia jest to, że zyskało szereg stałych sympatyków zarówno z grona artystów, którzy uświetniają swoją obecnością nasze przedsięwzięcia, jak również z grona odbiorców.

Karczewska 18
04- 112 Warszawa
+ 22 345 66 01
fax: 22 345 66 30
hals@sck-hals.pl

Stołeczne Centrum Kultury i Sportu "HALS"

 

Stowarzyszenie Stołeczne Centrum Kultury i Sportu „HALS” zostało powołane w 1997 roku w celu szerzenia aktywności i kultury sportowej wśród młodzieży i dzieci poprzez różnorodne działania w wielu sferach społecznych. Od 2005 roku Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, co oznacza ogólnokrajowe organizowanie własnych imprez o charakterze sportowym, oraz wydarzeń zlecanych przez instytucje publiczne. Co jest tutaj priorytetem? Stały rozwój podopiecznych i propagowanie zdrowej aktywności fizycznej, a głównie tenisa stołowego.

X