Akcje

O STOWARZYSZENIU

STOWARZYSZENIE STOŁECZNE CENTRUM KULTURY
i SPORTU „HALS” – wcześniej STUDENCKIE CENTRUM KULTURY SCK HALS.

Stowarzyszenia – Studenckiego Centrum Kultury HALS powstało w 1997 roku. Stowarzyszenie zrzesza w swych szeregach osoby wywodzące się z wielu organizacji młodzieżowych i studenckich. Osoby te poprzez wykorzystanie swoich doświadczeń na polu animacji kultury i sportu oraz organizacji wydarzeń kulturalnych, artystycznych i sportowych skierowanych głównie do dzieci i młodzieży, propagują kulturę i sport poprzez różnorodne działania objawiające się w różnych jej sferach.

Stowarzyszenie od 2005 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Zakres działania obejmuje cały kraj skupiając się na promowaniu sportu i kultury poprzez organizowanie własnych imprez lub zleconych przez instytucje publiczne jak również realizacji zadań systematycznych z których obecnie największą rolę odgrywa sekcja tenisa stołowego.

We wrześniu 2012 roku Stowarzyszenie zmieniło nazwę na STOWARZYSZENIE STOŁECZNE CENTRUM KULTURY i SPORTU „HALS”, tak aby realizować cele kulturalno – sportowe dla większego ogółu społeczności.

Karczewska 18
04- 112 Warszawa
+ 22 345 66 01
fax: 22 345 66 30
hals@sck-hals.pl

Stołeczne Centrum Kultury i Sportu "HALS"

 

Stowarzyszenie Stołeczne Centrum Kultury i Sportu „HALS” zostało powołane w 1997 roku w celu szerzenia aktywności i kultury sportowej wśród młodzieży i dzieci poprzez różnorodne działania w wielu sferach społecznych. Od 2005 roku Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, co oznacza ogólnokrajowe organizowanie własnych imprez o charakterze sportowym, oraz wydarzeń zlecanych przez instytucje publiczne. Co jest tutaj priorytetem? Stały rozwój podopiecznych i propagowanie zdrowej aktywności fizycznej, a głównie tenisa stołowego.

X