Akcje

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

W ramach Stowarzyszenia „Stołeczne Centrum Kultury i Sportu „HALS” działa dziecięco-młodzieżowy zespół instrumentalny. Celem zespołu instrumentalnego jest możliwość obcowania z muzyką, rozwijania swoich pasji, doskonalenie warsztatu muzycznego. Poprzez współpracę w grupie młodzi muzycy rozwijają odpowiedzialność społeczną oraz wytwarzają dodatkowe więzi między sobą.

 

Głównym celem zajęć jest:

  • stworzenie małym instrumentalistom, szczególnie uzdolnionym muzycznie, możliwości rozwijania zainteresowań muzycznych, a także wymiany doświadczeń z gry na instrumencie.
  • odnoszenie satysfakcji z wspólnego muzykowania oraz występów
  • przełamywanie własnych barier psychicznych i zahamowań
  • rozwijanie uzdolnień muzycznych oraz aspiracji twórczych
  • stworzenie okazji do publicznych wystąpień i odniesienia sukcesu
  • kształtowanie umiejętności publicznych wystąpień oraz świadomości roli odgrywanej w grupie
  • przygotowanie utworów muzycznych dobranych w zależnie od potrzeb:
  • koncerty okolicznościowe dla domów dziecka, dla domów opieki, dla firm,

Karczewska 18
04- 112 Warszawa
+ 22 345 66 01
fax: 22 345 66 30
hals@sck-hals.pl

Stołeczne Centrum Kultury i Sportu "HALS"

 

Stowarzyszenie Stołeczne Centrum Kultury i Sportu „HALS” zostało powołane w 1997 roku w celu szerzenia aktywności i kultury sportowej wśród młodzieży i dzieci poprzez różnorodne działania w wielu sferach społecznych. Od 2005 roku Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, co oznacza ogólnokrajowe organizowanie własnych imprez o charakterze sportowym, oraz wydarzeń zlecanych przez instytucje publiczne. Co jest tutaj priorytetem? Stały rozwój podopiecznych i propagowanie zdrowej aktywności fizycznej, a głównie tenisa stołowego.

X