Akcje

PRZEKAŻ 1% PODATKU NA RZECZ SCKiS “HALS”

Dlaczego warto przekazać 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia HALS?
– ponieważ dzięki temu wspierasz upowszechnianie kultury i sportu (nasze stowarzyszenie zrealizowało około 100 imprez dla dzieci i młodzieży),
– ponieważ masz kontrolę nad tym, na co wydajemy Twoje pieniądze (jako OPP mamy obowiązek opublikować wyniki finansowe oraz raport merytoryczny – do wiadomości publicznej),
– ponieważ dajesz szanse na prowadzenie cennych przedsięwzięć, które bez Twojej pomocy nie są możliwe do realizacji,
– ponieważ robisz to dobrowolnie, z własnej przez nikogo nie przymuszonej woli,
– ponieważ Twoje pieniądze zostaną wykorzystane dokładnie w sposób jaki byś sobie życzył.

Jak przekazać 1 procent na OPP?
W zeznaniu podatkowym należy wpisać we właściwej rubryce:
nazwę organizacji pożytku publicznego: Stołeczne Centrum Kultury i Sportu “HALS”
numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000148400

Wpłata nie może przekroczyć 1% podatku należnego wynikającego z zeznania. Naczelnik urzędu skarbowego zgodnie z wolą podatnika obowiązany jest przekazać powyższą kwotę na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego (po pomniejszeniu jej o koszty przelewu bankowego).

Uwaga!
Przekazując 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego nie zwiększają Państwo wielkości swojego podatku, a tylko decydują przez kogo ma być wykorzystany!

Karczewska 18
04- 112 Warszawa
+ 22 345 66 01
fax: 22 345 66 30
hals@sck-hals.pl

Stołeczne Centrum Kultury i Sportu "HALS"

 

Stowarzyszenie Stołeczne Centrum Kultury i Sportu „HALS” zostało powołane w 1997 roku w celu szerzenia aktywności i kultury sportowej wśród młodzieży i dzieci poprzez różnorodne działania w wielu sferach społecznych. Od 2005 roku Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, co oznacza ogólnokrajowe organizowanie własnych imprez o charakterze sportowym, oraz wydarzeń zlecanych przez instytucje publiczne. Co jest tutaj priorytetem? Stały rozwój podopiecznych i propagowanie zdrowej aktywności fizycznej, a głównie tenisa stołowego.

X