Stowarzyszenie Studenckie Centrum Kultury HALS reprezentowane jest przez trzyosobowy Zarząd funkcjonuje od 1997 roku. Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest w oparciu o twórczą, społeczną pracę jego członków i skierowana jest głównie do ogółu społeczności ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży uczącej się w tym niepełnosprawnych członków tych środowisk. Stowarzyszenie zrzesza w swych szeregach osoby wywodzące się z wielu organizacji młodzieżowych i studenckich. Osoby te poprzez wykorzystanie swoich doświadczeń na polu animacji kultury i sportu propagują je poprzez różnorodne działania objawiające się w różnych jej sferach.

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

 

  • Dyrektor Zarządu: Jarosław Adamkiewicz
  • Dyrektor Administracyjny: Monika Kamińska
  • Dyrektor Marketingu: Paulina Szalińska

KOMISJA REWIZYJNA

  • Michał Zakrzewski
  • Marcin Brylowski
  • Marek Putkowski
X