Akcje

Szanowni Państwo,

z przykrością musimy poinformować o ostatniej decyzji Zarządu Stowarzyszenia SCKiS HALS Warszawa dotyczącej zawieszenia treningów odbywających się w Klubie oraz działalności Orkiestry wraz z końcem roku kalendarzowego. Decyzja ta wynika z trudnej sytuacji personalnej jak i finansowej, w jakiej w ostatnim czasie znalazł się Klub – wycofanie się głównego sponsora w trakcie trwania sezonu. 

Informujemy, że wszelkie treningi będą się odbywać według dotychczasowego harmonogramu do końca grudnia 2018 r.

Chcielibyśmy podziękować za wszelki wkład wszystkim osobom tworzącym Stowarzyszenie SCKiS HALS Warszawa: członkom zarządu, trenerom, pracownikom, wolontariuszom oraz zawodnikom i muzykom.

Zarząd SCKiS HALS Warszawa

Karczewska 18
04- 112 Warszawa
+ 22 345 66 01
fax: 22 345 66 30
hals@sck-hals.pl

Stołeczne Centrum Kultury i Sportu "HALS"

 

Stowarzyszenie Stołeczne Centrum Kultury i Sportu „HALS” zostało powołane w 1997 roku w celu szerzenia aktywności i kultury sportowej wśród młodzieży i dzieci poprzez różnorodne działania w wielu sferach społecznych. Od 2005 roku Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, co oznacza ogólnokrajowe organizowanie własnych imprez o charakterze sportowym, oraz wydarzeń zlecanych przez instytucje publiczne. Co jest tutaj priorytetem? Stały rozwój podopiecznych i propagowanie zdrowej aktywności fizycznej, a głównie tenisa stołowego.

X